Onderzoekseenheid

Research in Geriatrics and Gerontology- Alliantieonderzoeksgroep UGent-VUB

Acroniem
REGG
Duurtijd
28-03-2011 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Gerontology and geriatrics not elsewhere classified
Omschrijving
De alliantie-onderzoeksgroep REGG maakt deel uit van de ‘Gerontopole Brussels’, een interdisciplinair onderzoeksconsortium dat 10 onderzoeksgroepen (REGG + 9 VUB onderzoeksgroepen) samenbrengt die werkzaam zijn in het domein van de Gerontologie. De Gerontopole Brussels voert een een interdisciplinair onderzoeksprogramma met als centraal thema ‘Active and Healthy Ageing’. De Gerontopole Brussels geniet IRP programma financiering van de VUB (+/- 100k€/jaar). Binnen het Gerontopole Brussels consortium is thans is een grootschalige cohortstudie lopende: de BUTTERFLY studie (BrUssels sTudy on The Early pRedictors of FraiLtY: identification of determinants for active and healthy ageing and for early stages of frailty in the oldest old). Dit cohortonderzoek focust zich op het identificeren van vroege voorspellers van kwetsbaarheid bij thuiswonende oudere personen boven de leeftijd van 80 jaar. Thans zijn er al meer dan 190 80-plussers gerekruteerd die gedurende 2 jaar worden opgevolgd.