Onderzoekseenheid

Mechanica van Materialen en Constructies

Acroniem
UGent-MMS
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Computer aided engineering, simulation and design
  • Numerical modelling and design
  • Smart lightweight structures
  • Continuum mechanics
  • Polymer composites
  • Short and long fibre reinforced composites
  • Computational materials science
  • Destructive and non-destructive testing of materials
  • Polymers and plastics
Omschrijving
De onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksgroep Mechanica van Materialen en Constructies situeren zich in de volgende domeinen: (i) experimentele en numerieke mechanica van composietmaterialen, polymeren en 3D geprinte materialen, (ii) gedrag van materialen onder dynamische belasting (impact, energieabsorptie, vogelimpact, schokgolven,...), (iii) gedrag van materialen onder vermoeiingsbelasting, (iv) niet-destructief testen en inspecteren van materialen.