Onderzoekseenheid

Onderzoeksgroep Activerend Leren

Acroniem
ACTIVO
Duurtijd
28-08-2018 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Higher education
    • Mesolevel instructional sciences
    • Vocational education, professional training, lifelong learning
Omschrijving
In deze onderzoeksgroep wordt onderzoek gedaan naar de implementatie van Activerend Leren binnen universiteitscontexten. Hierbij kunnen 2 onderzoekslijnen onderscheiden worden waarbij de de focus binnen de eerste lijn op het microniveau ligt, met nameop de invoering van Teacher Redesign Teams voor het herontwerp van bestaande leeromgevingen. De tweede onderzoekslijn richt zich vooral op het meso niveau waarbij de ontwikkeling van een evidencebased universiteitsbreed implementatiemodel voorop staat.