Onderzoekseenheid

Deelname, kansen, structuren

Acroniem
POS+
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Comparative and historical sociology
  • Cultural sociology
  • Political sociology
  • Sociology of development
  • Social change not elsewhere classified
  • Social stratification not elsewhere classified
Omschrijving
De onderzoeksgroep deelname, kansen, structuren (POS +) richt zijnonderzoek zich op de multidimensionale patronen van participatie ensociale uitsluiting in zowel de afgelopen als de huidige samenlevingen.POS + staat voor theorie-gedreven empirisch onderzoek geleid door tweevan de belangrijke debatten in sociologische theorie. Een eerste is delink van de micro-macro, hoe ontwikkelingen op macro-niveau invloed opfenomenen en systemen op lagere niveaus, met inbegrip van socialesolidariteit, vormen van participatie, sociale praktijken en socialebetrekkingen, maar ook hoe dit lager niveau systemen reproduceren entransformeren van het hogere niveau systemen. Het tweede debat isenerzijds op structuur vs. Agentschap, waarbij kwesties van vrijheid ensociale orde, hoe structuren beperken en het gedrag van groepen enindividuen in staat te stellen, en hoe zij op hun beurt kunnentransformeren structuren. Kwesties met betrekking tot deelname bevindenzich ook in meer multidisciplinaire onderzoeksgebieden over burgerschap,maatschappelijk middenveld en de derde sector.