Onderzoekseenheid

Kennis- en Onderzoeksplatform Privacy, Informatie-uitwisseling, Rechtshandhaving en Surveillance

Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Computer science
  • Machine learning and decision making
  • Computer system security
  • Cryptography, privacy and security
  • Web information systems
 • Social sciences
  • Causes and prevention of crime
  • Safety, prevention and police
  • Criminal law
  • European law
  • Human rights law
  • Information law
 • Engineering and technology
  • Cartography
  • Geospatial information systems
Omschrijving
PIXLES is een interdisciplinair kennisplatform en onderzoeksconsortium dat zich toespitst op actuele, maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen in de context van privacy, informatie-uitwisseling, rechtshandhaving en surveillance. De kernwaarde van PIXLES is privacy waarborgen én veiligheid versterken. Het wetenschappelijke doel van het consortium is het bevorderen van kennisbundeling, expertdialogen, onderzoeksprojecten en de organisatie van een tweejaarlijkse internationale privacy-conferentie. Het maatschappelijke doel is het bevorderen van valorisatie, maatschappelijke zichtbaarheid en impact van onderzoeksresultaten, inzonderheid via het adviseren en ondersteunen van beleidsmakers, handhavingsinstanties, bedrijven en het maatschappelijk middenveld in het ontwikkelen en implementeren van oplossingen die gegevensverwerking, informatie-uitwisseling, monitoring en data-analyse verzoenen met de fundamentele rechten van datasubjecten en burgers.