Project

Vorming en (geno)toxische activiteit van nitros(yl)satieproducten in het gastro-intestinaal stelsel: rol van nitrietgepekelde vleesproducten en preventie