Project

CTRL samengevoegd met verklaarbare AI voor betrouwbare controle van fysische dynamische systemen (CTRLxAI=T(H)RUST)

Code
3S007723
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Automation and control systems
    • Control engineering
    • Motion planning and control
    • Automation, feedback control and robotics
Trefwoorden
controlesystemen
 
Projectomschrijving

Standaard regelaars in aandrijflijnen van voertuigen, industriële

machines, robots en andere fysisch dynamische systemen staan door de

toegenomen complexiteit voor steeds grotere uitdagingen wat betreft

bv. efficiëntie en kwaliteit. In de context van Industrie 4.0 is meer

aanpassingsvermogen en autonomie vereist dan kan worden verkregen

via traditionele regelaars. Hoewel AI in meerdere industriële sectoren

een revolutie teweegbrengt, blijven voorbeelden waarin AI-technieken

zoals reinforcement learning (RL), (kW) vermogens en dynamische (in

de orde (m)s)) fysische systemen direct aansturen bijzonder beperkt.

Door af te stappen van traditionele regelaars, die weliswaar veilig zijn

maar moeilijk aanpasbaar, en RL te gebruiken, zullen toekomstige

regelaars in staat zijn om te leren en zich aan te passen. Dure en

onveilige experimenten op fysische systemen, zoals gebruikelijk in RL,

dienen hierbij echter vermeden. We stellen daarom een fundamenteel

nieuwe benadering voor die zich bevindt op het snijvlak van klassieke

controle en RL (CTRLxAI). Naast het bieden van verhoogde efficiëntie en

performantie (thrust) van de regelaars, wensen we de betrouwbaarheid

(trust) te versterken op vlak van steekproefefficiëntie, robuustheid,

veiligheid en uitlegbaarheid; allen cruciale voorwaarden voor brede

industriële adoptie. Zo realiseren we onze visie CTRLxAI=T(H)RUST.

Het project zal zich focussen op baanbrekende concepten die de huidige

state of the art voorbijstreven, en een antwoord bieden op de

relevante uitdagingen die werden aangegeven door de industriële

adviesraad. Om de adoptie in de industrie te stimuleren, zullen de

baanbrekende CTRLxAI-resultaten worden gevalideerd tot TRL4-5. Het

verder ontwikkelen van de projectresultaten zal Vlaamse bedrijven in

staat stellen hun concurrentiekracht te vergroten en hun

productievoetafdruk te verlagen, waardoor de uitstoot van CO2 en

andere broeikasgassen per capita wordt verlaagd en bijgedragen wordt

tot SDG13.