Project

CTRL samengevoegd met verklaarbare AI voor betrouwbare controle van fysische dynamische systemen (CTRLxAI=T(H)RUST)