Project

ALTERBAKE - Toepassingsmogelijkheden van alternatieve granen in de ontwikkeling van innovatieve bakkerijproducten

Acroniem
ALTERBAKE
Code
179P025017
Looptijd
01-10-2017 → 31-10-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Food and additive engineering
    • Food sensory sciences
    • Food technology
Trefwoorden
alternatieve granen oude tarwes pseudogranen bakkerijtechnologie teff
 
Projectomschrijving

De algemene doelstelling van dit projectvoorstel is het nagaan van de toepassingsmogelijkheden van alternatieve granen  (oergranen, pseudogranen en teff) voor het ontwikkelen van innovatieve bakkerijproducten. De laatste jaren is het aanbod aan alternatieve granen en afgeleide grondstoffen (bloem, meel, flakes, ... ) immers sterk toegenomen . Onder alternatieve granen worden de volgende granen verstaan: de oertarwes emmer, eenkoorn en khorasan (voorlopers van de hu1dige broodtarwe), de pseudogranen amarant, quinoa en boekweit en andere granen zoals teff. Deze alternatieve granen kunnen bijdragen tot een gevarieerd aanbod aan voedingsmiddelen met een potentieel gezondheidsbevorderend aspect. Deze granen kunnen daarbij zowel toegepast worden als onderdeel van klassieke tarwegebaseerde producten zeals brood (via inmenging) of als 100% basis waarbij producten op basis van pseudogranen en teff resulteren in een glutenvrij product. Op dit moment is er in de maalderij- en bakkerijsector een tekort aan kennis betreffende de sensorische, nutritionele en functionele eigenschappen en toepassingsmogelijkheden van de hierboven genoemde alternatieve granen.