Project

Kwantitatieve modellering van Labeobarbus vissoorten als een basis voor vispopulatie-evaluatie en –beheer in het Tana Meer in Ethiopië.

Code
01W04116
Looptijd
01-10-2016 → 30-09-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Geology
  • Animal biology
  • Genetics
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Agricultural and food sciences
  • Veterinary medicine
Trefwoorden
Vispopulatiemodellering Vispopulatie-evaluatie Visserijbeheer
 
Projectomschrijving

De populaties van de endemische Labeobarbus vissoorten zijn in het Tana Meer sterk bedreigd door overbevissing. Deze modelleringsstudie zal via een spatio-temporele studie de dynamiek van de populaties onderzoeken, door het bepalen en gebruikmaken van voorplantings-, groei- en mortaliteitsparameters. Deze modellen kunnen dan gebruikt worden als een basis voor het bepalen van een groeiperformantie-index, die op zijn beurt kan dienen als een basis voor een duurzame vispopulatiebeheersing. Als deel van dit onderzoek zal tevens de bemonsteringsmethode die gebaseerd is op kieuwnetten worden geanalyseerd en geoptimaliseerd. Tenslotte zal de socio-economische relevantie van de commerciële visserij in het Tana Meer onderzocht worden via ecosysteemdienstenanalyses