Project

Kwantitatieve modellering van Labeobarbus vissoorten als een basis voor vispopulatie-evaluatie en –beheer in het Tana Meer in Ethiopië.