Project

Ijzer-gekataliseerde N-functionaliseringsreacties als nieuwe toetredingen tot azaheterocyclische verbindingen.

Code
3F003509
Looptijd
01-10-2009 → 30-11-2010
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
Trefwoorden
organometaalchemie homogene ijzerkatalyse organische synthese
 
Projectomschrijving

Nieuwe ijzer-gekataliseerde C-N koppelingsreacties zullen worden bestudeerd en ontwikkeld. Er bestaat een grote interesse voor ijzer als homogene katalysator in organische chemie omwille van onder andere de lage kostprijs en lage toxiciteit. Er zal worden nagegaan of ijzercomplexen gebruikt kunnen worden voor de N- (hetero)arylering en N-alkynylering van diverse stikstofhoudende verbindingen.