Project

Ijzer-gekataliseerde N-functionaliseringsreacties als nieuwe toetredingen tot azaheterocyclische verbindingen.