Project

Groeikinetiek, virulentie-expressie en toxineproductie van Bacillus cereus in de dunne darm

Code
01J02108
Looptijd
01-01-2008 → 31-10-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Microbiology
  • Systems biology
 • Medical and health sciences
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
  • Laboratory medicine
  • Laboratory medicine
  • Microbiology
Trefwoorden
PCR toxines SHIME dunne darm bacillus cereus
 
Projectomschrijving

Rekening houdend met de biodiversiteit van de B. cereus voedeslpathogeen zal informatie verworven worden omtrent de groeikinetiek, genexpressie en toxineproductie het gastro-intestinaal stelsel via batchculturen in dunne darm simulatiemedium en in de Simulator van het Humaan Intestinaal Microbieel Ecosysteem (SHIME). Detectie van toxineproductie wordt nagestreefd via HPLC-MS. Moleculaire tools (real-time PCR) worden aangewend voor monitoring B. cereus cellen en genexpressie.