Project

Groeikinetiek, virulentie-expressie en toxineproductie van Bacillus cereus in de dunne darm