Project

Ontwikkeling van hoog efficiente temperatuur-responsieve vloeistofchromatografie, gebaseerd op zowel poreuze, non-poreuze en oppervlakkig poreuze deeltjes als chip-gebaseerde silica

Code
01P05520
Looptijd
01-10-2020 → 31-12-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Analytical spectrometry
  • Physical chemistry of materials
  • Synthesis of materials
  • Theory and design of materials
Trefwoorden
Thermo-responsief liquid chromatography
 
Projectomschrijving

Thermo-responsief polymeer, poly(oligo ethyleen glycol acrylaat) (POEGA), zal eerst geintroduceerd worden als stationaire fase voor high-performance liquid chromatography (HPLC). Het thermo-responsief gedrag van deze stationaire fases kan makkelijk beinvloed worden door aanpassingen aan bijvoorbeeld de oligo ethyleen glycol zijketen en de lengte van het polymeer, die beide een invloed hebben op de eigenschappen van het polymeer. Zowel nonporeuze, volledig poreuze en oppervlakkig poreuze silica partikels, als “pillar silica” zullen in het project gebruikt worden. Om de finale doelstelling te bereiken en een hoog-efficiente TRLC kolom te verkrijgen, zal de invloed van de eigenschappen van polymeer-gemodificeerde stationaire fases op kolomefficientie systematisch onderzocht worden.