Project

Ontwikkeling van hoog efficiente temperatuur-responsieve vloeistofchromatografie, gebaseerd op zowel poreuze, non-poreuze en oppervlakkig poreuze deeltjes als chip-gebaseerde silica