Project

The development of highly efficient temperature-responsive liquid chromatography based on non-porous, fully porous, superficially porous particles and chip-based silica

Code
01P05520
Duration
01 October 2020 → 31 December 2020
Funding
Regional and community funding: Special Research Fund
Research disciplines
 • Natural sciences
  • Analytical separation and detection techniques
  • Analytical spectrometry
  • Physical chemistry of materials
  • Synthesis of materials
  • Theory and design of materials
Keywords
Temperature-responsive liquid chromatography Increasing loading capacity of non-porous silica particles packed columns Green analytical chemistry
 
Project description

Thermo-responsief polymeer, poly(oligo ethyleen glycol acrylaat) (POEGA), zal eerst geintroduceerd worden als stationaire fase voor high-performance liquid chromatography (HPLC). Het thermoresponsief gedrag van deze stationaire fases kan makkelijk beinvloed worden door aanpassingen aan bijvoorbeeld de oligo ethyleen glycol zijketen en de lengte van het polymeer, die beide een invloed hebben op de eigenschappen van het polymeer. Zowel nonporeuze, volledig poreuze en oppervlakkig poreuze silica partikels, als “pillar silica” zullen in het project gebruikt worden. Om de finale doelstelling te bereiken en een hoog-efficiente TRLC kolom te verkrijgen, zal de invloed van de eigenschappen van polymeer-gemodificeerde stationaire fases op kolomefficientie systematisch onderzocht worden.