Project

Een onderzoek naar het effect van een blended professionaliseringsprogramma op TAalstimulerende COmpetentieS van kleuterleerkrachten (TACOS)

Code
3S007223
Looptijd
01-10-2022 → 30-09-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Dutch language
  • Language acquisition
 • Social sciences
  • Second language learning
  • Teacher education and professional development of educators
  • Preschool education and kindergarten
Trefwoorden
sociale wetenschappen België
 
Projectomschrijving

De kwaliteit van taalstimulerende interacties in de kleuterklas heeft een belangrijke invloed op de academische taalvaardigheid van kleuters, die op haar beurt een belangrijke voorspeller is van schools succes. Hoewel we weten dat kwaliteitsvolle taalstimulerende interacties cruciaal zijn voor de schoolse taalvaardigheid van kleuters, toch wijst heel wat interactieonderzoek op de relatief slechte kwaliteit en lage kwantiteit van taalstimulerende interacties in de kleuterklas en is die bovendien og lager in de interacties met kwetsbare kinderen. Het project wil de kloof tussen de theorie en de werkelijke interacties in de kleuterklas verkleinen door een blended learning professionaliseringsinterventie (PI) te ontwikkelen dat de taalstimulerende competenties (disposities, situatie-sprecifieke vaardigheden en gedrag) van (student-)leerkrachten versterkt, door zowel individueel als sociaal leren te stimuleren. De online PI component biedt een innovatieve oefenomgeving via video-gebaseerde simulatieoefeningen. De offline component richt zich op praktijkgericht onderzoek en innovatie door leerkrachten via gezamenlijke video reflecties, praktijkoefeningen en gepersonaliseerde feedback. Het onderzoek heeft als doel om de effecten van het professionaliseringstraject op de TS-competenties van (student)leraren kleuteronderwijs in kaart te brengen. Door een mixed-method benadering waarbij survey-data simulatiegegevens, observatie-data, case study data uit de videoreflecties en focusgroepgegevens worden gecombineerd, komt het onderzoek tegemoet aan een gebrek aan experimenteel onderzoek dat de competentie-ontwikkeling leraren op vlak van taalstimulerende interacties in kaart brengt. De valorisatie richt zich op de ontwikkeling van het professionaliseringsprogramma en het optimaliseren van dit programma op basis van de onderzoeksresultaten. De integratie van het onderzoek en de valorisatie leidt uiteindelijk tot een evidence-based professionaliseringprogramma.