Project

Hydrothermale liquefactie (HTL) van rioolwaterzuiveringsslib en optimalisatie van gemengde biomassaresiduen in functie van het valorisatiepotentieel van de gevormde HTL producten

Code
01SC4715
Looptijd
01-03-2015 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Condensed matter physics and nanophysics
  • Engineering and technology
    • Automotive engineering
Trefwoorden
Landbouwresiduen Nutrientrecuperatie brandstoffen Rioolwaterzuiveringsslib Hydrothermale Liquefactie energie
 
Projectomschrijving

Hydrothermale liquefactie, een hoge temperatuurs- en hoge druk omzettingsproces in een waterige omgeving, wordt gebruikt om gemegde rioolslib- en landbouwresiduen bevattende stroom te verwerken in een ‘biocrude’ om te dienden als brandstof of als bron voor chemicaliën. Nutriëntterugwinning uit de waterige fase alsook het valorisatiepotentieel van de vaste bekomen residuen wordt in acht genomen.