Project

Hydrothermale liquefactie (HTL) van rioolwaterzuiveringsslib en optimalisatie van gemengde biomassaresiduen in functie van het valorisatiepotentieel van de gevormde HTL producten