Project

Onderzoek naar de rol van vetkristalnetwerken tijdens de bewerking van vetcontinue dispersies in de mond