Project

ProteinContour: de relatie tussen post-translationele modificaties, biofysische eigenschappen, interacties en sub-cellulaire locatie van eiwitten op proteoom niveau.