Project

ProteinContour: de relatie tussen post-translationele modificaties, biofysische eigenschappen, interacties en sub-cellulaire locatie van eiwitten op proteoom niveau.

Code
3G028821
Looptijd
01-01-2021 → 31-12-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Proteins
  • Bioinformatics of disease
  • Structural bioinformatics and computational proteomics
  • Proteomics
 • Medical and health sciences
  • Molecular biophysics
Trefwoorden
Proteoomanalyse subcellulaire localisatie bioinformatica eiwitstructuur posttranslationele eiwitmodificaties machine leren
 
Projectomschrijving

Menselijke cellen zijn onderverdeeld in verschillende compartimenten, elk met hun eigen functie. Dat verschil in functie komt voornamelijk omdat elk compartiment een bepaalde samenstelling van eiwitten bevat. Als eiwitten in het verkeerde compartiment van een cel terecht komen kan dat ziektes veroorzaken omdat de cel niet meer correct kan werken. Eiwitten zelf zijn moleculaire machines bestaande uit aminozuren, die aan elkaar gekoppeld zijn en zo een enkele molecule vormen. Sommige aminozuren kunnen door de cel veranderd worden, waardoor het gedrag van het eiwit waar ze deel van uitmaken ook kan veranderen, zoals de interacties ervan, of het celcompartiment waar het terecht komt. In dit project onderzoeken we i) welke veranderingen eiwitten hebben in verschillende celcompartimenten, ii) hoe deze eiwitten met elkaar interageren afhankelijk van hun veranderingen, en iii) hoe dat het gedrag van eiwitten verandert. Op deze manier hopen we inzicht te krijgen in de redenen waarom een eiwit zich naar, of tussen, compartimenten beweegt, en hoe veranderingen daarin ziektes kunnen veroorzaken.