Project

De ontwikkeling van het beginsel van de goede trouw in de lidstaten van de Europese Unie na de implementatie van 'Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten' - een rechtsvergelijkende analyse

Code
3E011808
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2011
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
goede trouw rechtsfamilies Europees recht rechtsvergelijking harmonisatie
 
Projectomschrijving

De Europese Richtlijn 93/13 introduceerde het beginsel van de goede trouw in de Europese wetgeving. Ik wens met mijn onderzoek het concrete effect hiervan op het Europese rechtsdenken inzake de goede trouw in kaart brengen (micro-rechtsvergelijking). Ten tweede, wens ik ook een verklaring te vinden voor de evolutie van het begrip "goede trouw" in deze of gene richting (macro-rechtsvergelijking).