Project

De ontwikkeling van het beginsel van de goede trouw in de lidstaten van de Europese Unie na de implementatie van 'Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten' - een rechtsvergelijkende analyse