Project

Inhibitie van celwand degradeerbare enzyme en gezondheidsbevorderende effecten van fenolische componenten bekomen via solid-state fermentatie uit nevenstromen van koolgewassen