Project

Normativiteit of creativiteit? Het gebruik en de perceptie van substandaardtalige kenmerken in online comments door klanten en bedrijven op sociale media