Project

Samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van dynamische waterbalansen met doorrekening van scenario’s voor een klimaatrobuust Oost-Vlaams waterbeleid

Code
21O04521
Looptijd
01-10-2021 → 30-09-2023
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geophysical fluid dynamics
    • Surfacewater hydrology
  • Engineering and technology
    • Water resources management
    • Water supply and demand
Trefwoorden
hydrologische modellering neerslag-afvoer grondwater
 
Projectomschrijving

In dit project worden voor de verschillend rivierbekkens in Oost-Vlaanderen oppervlaktewater- en grondwatermodellen opgesteld ter ondersteuning van het operationeel waterbeheer uitgevoerd door de Provincie Oost-Vlaanderen. Naast deze modellen worden een aantal scenario's uitgewerkt die moet toelaten meer inzicht te krijgen in het gedrag van het watersysteem onder veranderende milieucondities of waterbeheermaatregelen. Verder wordt de watervraag en het wateraanbod binnen de provincie in kaart gebracht.