Project

Samenwerkingsovereenkomst voor de opmaak van dynamische waterbalansen met doorrekening van scenario’s voor een klimaatrobuust Oost-Vlaams waterbeleid