Project

Ontwikkeling van een moleculaire identificatie- en detectie technieken van patulineproducerende schimmels ter bestudering van de invloed van de bewaaromstandigheden van appels op de expressie van patulineproducerende genen