Project

Hoogperformante spectrofotometrie voor in situ- en combinatorische metingen

Code
319102318
Looptijd
01-05-2018 → 30-04-2022
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Classical physics
    • Optical physics
Trefwoorden
spectrofotometrie
 
Projectomschrijving

Spectrofotometrie, de combinatie van optische transmissie- en reflectiemetingen van ultraviolet tot infrarood, is een bijzonder veelzijdige techniek voor de studie van een brede waaier aan materialen. De techniek kan gebruikt worden bij het onderzoek van energie-efficiënt glas, zonnecellen, telescoopspiegels, kleurstoffen, de kleur van bladeren, tandimplantaten en verf, de kwaliteit van antireflectielagen, de doorzichtigheid van vloeistoffen en dispersies, de veiligheid van zonnemelk, …. Meestal worden deze metingen uitgevoerd bij kamertemperatuur en aan de lucht, met instrumenten met een lage resolutie. Het huidige project wil deze metingen verrichten met een veel hogere resolutie, bij variabele temperatuur, druk en gasatmosfeer. Dit laat toe degradatiefenomenen, chemische reacties en veranderingen van materiaaleigenschappen als functie van omgevingscondities te onderzoeken. Daarnaast willen we ook grote reeksen metingen automatiseren, bijvoorbeeld voor het volgen van de homogeniteit van de optische eigenschappen van grote spiegels of filters, of de hoekafhankelijke reflectie-eigenschappen van ‘glitter’ oppervlakken. De nieuwe apparatuur zal een belangrijke bijdrage leveren aan het onderzoek in tal van toepassingen en een grote aanwinst zijn voor alle 16 promoteren van de 3 betrokken faculteiten (Wetenschappen, Ingenieurswetenschappen en Architectuur en Geneeskunde).