Project

Ontwikkelen van een monitoringsinstrument voor de kwaliteit van de operationele steunverlening van de federale politie ten behoeve van de lokale politie

Code
175H1208
Looptijd
01-04-2008 → 15-09-2008
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
steunverlening federale politie
 
Projectomschrijving

De kern van ons project is het ontwikkelen van een meet-, opvolgings- en evaluatiesysteem dat inzicht biedt in de kwaliteit van de operationele steunverlening van de federale politie aan de lokale politie. Het uitgangspunt is meer inzicht te krijgen of de gerealiseerde dienstverlening wel of niet voldoet aan de verwachtingen, om op deze wijze de dienstverlening te verbeteren, rekening houdend met de beperkte beschikbare middelen. Ons projectvoorstel is opgebouwd op basis van 3 concepten die ons helpen dit project te structureren: (1) Het klovenmodel ter verklaring waarom verwachtingen en (de perceptie van) gerealiseerde dienstenverlening van elkaar kunnen verschillen; (2) de ontwikkeling en implementatie van SLA's in dienstverlening en (3) de ontwikkeling en implementatie van een meetsysteem voor de opvolging en evaluatie van de kwaliteit van operationele dienstverlening.