Project

Ontwikkelen van een monitoringsinstrument voor de kwaliteit van de operationele steunverlening van de federale politie ten behoeve van de lokale politie