Project

Het doet er niet toe hoe je er uit ziet, wat je doet, is wat er toe doet: Toepassing van innovatieve bio-assays voor screening en opheldering van het werkingsmechanisme van nieuwe psychoactieve substanties.