Project

EEN GERANDOMISEERDE KLINISCHE TRIAL OM DE DOELTREFFENDHEID TE EVALUEREN VAN EEN MULTIMODALE INTERVENTIE BIJ OUDERE MENSEN MET TYPE 2 DIABETES TEN OPZICHTE VAN FRAILTY EN LEVENSKWALITEIT: DE MID-FRAIL STUDIE

Acroniem
MID-FRAIL-STUDY
Code
41M00111
Looptijd
01-03-2012 → 30-04-2017
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gerontology and geriatrics
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gerontology and geriatrics
  • Nursing
  • Endocrinology and metabolic diseases
  • Gerontology and geriatrics
Trefwoorden
kwetsbaarheid type 2 diabetes interventie
 
Projectomschrijving

In deze cluster-gerandomiseerde, multicentrische, klinische studie, willen we de doeltreffendheid evalueren van een multi-modale interventie (educatie, dieet en training), ten opzichte van de bruikbare klinische praktijk, in kwetsbare en pre-kwetsbare patiënten ≥70 jaar met type 2 diabetes. De primaire uitkomst zal verschil in functie zijn, twee jaar na randomisatie.