Project

EEN GERANDOMISEERDE KLINISCHE TRIAL OM DE DOELTREFFENDHEID TE EVALUEREN VAN EEN MULTIMODALE INTERVENTIE BIJ OUDERE MENSEN MET TYPE 2 DIABETES TEN OPZICHTE VAN FRAILTY EN LEVENSKWALITEIT: DE MID-FRAIL STUDIE