Project

Wetenschappelijke begeleiding en geïntegreerde interpretatie van het seismisch onderzoek en trilboringen in de exploratiezone 4 op het belgisch continentaal plat

Code
174I6708
Looptijd
01-10-2008 → 28-02-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geophysics
Trefwoorden
trilboringen
 
Projectomschrijving

De opdracht behelst het wetenschappelijk begeleiden en interpreteren van het seismisch onderozek en trilboringen in de exploratiezone 4 op het Belgisch Continentaal Plat.

de opdracht kadert binnen de meetcampagne om de distributie en de karakteristieken van de aggregaten te onderzoeken in zone 4. Hiertoe zal seismisch onderzoek worden uitgevoerd dat als basis zal dienen om een aantal exploratiepunten uit te voeren door middel van trilboringen (vibrocores). Dit met het oog op toekomstige explotatie van de betrokken zone. Deze meetcampagne zelf werd reeds aanbesteed en gegund.
Omwille van deze belangrijke opdracht en het ontbreken van specifieke geologische kennis binnen de Afdeling, wordt beroep gedaan op de grote ervaring van het Renard Centre of Marine Geology om het onderzoek wetenschappelijk te begeleiden; evenals de bekomen gegevens te integreren en interpreteren. Dit moet de garantie geven dat het onderzoek op zeer kwaliteitsvolle manier kan gebeuren zodat een maximaal rendement van investering kan worden bekomen