Project

Wetenschappelijke begeleiding en geïntegreerde interpretatie van het seismisch onderzoek en trilboringen in de exploratiezone 4 op het belgisch continentaal plat