Project

Ontwikkeling van covalent triazine netwerken: een nieuwe klasse van metaalvrije katalysatoren voor de elektrochemische conversie van CO2

Looptijd
15-11-2019 → 31-10-2020
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Synthesis of materials
    • Electrochemistry
    • Catalysis
Trefwoorden
elektrokatalyse poreuze materialen duurzame chemie metaalvrij
 
Projectomschrijving

Het doel van dit project is de ontwikkeling van een nieuw hybride nanomateriaal, waarbij stikstofrijke covalent triazine netwerken (CTFs) gegroeid worden op een geleidend koolstofsubstraat. De poreuze CTFs bevatten de actieve sites voor de metaalvrije elektrokatalytische omzetting van CO2, terwijl het koolstofsubstraat zorgt voor een goede geleiding. De ontwikkelde hybride materialen worden getest voor de elektrochemische conversie van CO2