Project

Ontwikkeling van covalent triazine netwerken: een nieuwe klasse van metaalvrije katalysatoren voor de elektrochemische conversie van CO2