Project

Contra-factuelen in de Geschiedenis van het Grieks: een Verfijnde Diachrone Typologie op basis van een Context-Sensitief Evolutiemodel

Looptijd
01-10-2019 → 01-11-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies not elsewhere classified
    • Linguistics not elsewhere classified
Trefwoorden
contra-factuele constructies diachrone typologie grammaticalisatie evolutionaire cycli Oudgrieks diachrone conceptuele ruimte semantische kaart usage-based benadering context-sensitief evolutionair model Common Ground collocatie patronen
 
Projectomschrijving

Dit project analyseert contrafactuele constructies in de geschiedenis van het Grieks (van 750 v. C. tot 100 n.C.). Deze constructies zijn veelal onbestudeerd en rijker in typen dan tot dusver geanalyseerd in de taalkunde. Eerder onderzoek heeft voorbarige generalisaties over de aard en evolutie van contrafactuelen opgeleverd. Daarom zal ik een kwantificeerbaar context-gevoelig evolutiemodel ontwikkelen voor een verfijndere diachrone typologie.