Project

Contra-factuelen in de Geschiedenis van het Grieks: een Verfijnde Diachrone Typologie op basis van een Context-Sensitief Evolutiemodel