Project

De rol van het sociaal netwerk in het herstelproces van delictplegers met een psychiatrische problematiek.