Project

De ontwikkeling van sterktegerichte strategieën voor delictplegers met een psychiatrische problematiek.

Code
01G00614
Looptijd
01-01-2014 → 31-10-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Forensic psychology
    • Criminal law
  • Medical and health sciences
    • Psychiatry and psychotherapy not elsewhere classified
Trefwoorden
wetsovertreders met een geestesstoornis op sterkte gebaseerde benadering multidisciplinair
 
Projectomschrijving

Het project wil via criminologische, juridische, medische en orthopedagogische deelonderzoeken een tegengewicht bieden voor de dominante risico-benadering ten aanzien van wetsovertreders met een geestesstoornis door de nadruk te leggen op de sterktes, bekwaamheden en rechten van deze personen. Het uiteindelijke doel is om strategieën te ontwikkelen die een menselijke, op sterktes gebaseerde, multidisciplinaire en effectieve steun kunnen betekenen voor wetsovertreders met een geestesstoornis.