Project

De ontwikkeling van sterktegerichte strategieën voor delictplegers met een psychiatrische problematiek.