Onderzoeker

Ulrike Vogl

Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Corpus linguistics
  • Discourse analysis
  • Historical linguistics
  • Pragmatics
  • Sociolinguistics
Expertise
taalideologie standaardtaalideologie vroegmodern vreemdetalenonderwijs healthism interjecties
Bio
Ik ben hoofddocent aan de sectie Nederlands van het Departement Taalkunde van de Universiteit Gent. Mijn wetenschappelijke interesses liggen in de historische taalkunde, in het bijzonder historische pragmatiek en historische sociolinguïstiek, en op het vlak van (standaard)taalideologie en kritische discoursanalyse.