Onderzoekseenheid

Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society

Acroniem
MULTIPLES
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics not elsewhere classified
Omschrijving
Het Research Centre for Multilingual Practices and Language Learning in Society (MULTIPLES) richt zich op de studie van taalgebruik en communicatie als aspecten van het sociale leven. De onderzoeksgroep heeft een breed gedefinieerd toegepast taalkundig profiel, met bijzondere aandacht voor contexten en processen van het leren van taal, taalgebruik in institutionele omgevingen en meertaligheid. De leden van de onderzoeksgroep hebben een achtergrond in verschillende taalkundige disciplines, waaronder de sociolinguïstiek, de studie van taalverwerving (eerste taal, tweede taal en vreemde taal), talenonderwijs, taalgebruik in het onderwijs, discoursanalyse, linguïstische antropologie en vertaal- en tolkonderzoek.