Onderzoekseenheid

Diachronic and Diatopic Linguistics

Acroniem
DiaLing
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Computational linguistics
    • Diachronic linguistics
Omschrijving
De onderzoeksgroep Diachronic and Diatopic Linguistics (DIALING) doet onderzoek naar historische en diatopische taalkunde. Het onderzoek heeft onder meer betrekking op taalbeschrijving en -documentatie door de creatie en verspreiding van verschillendesoorten beschrijvende tools (bijvoorbeeld woordenboeken, grammatica's, corpora, tekstedities, databases, etc.). Taalkundige theorieën worden verder aangescherpt door middel van empirisch onderbouwde studies. Verschillende theoretische standpunten over taalvariatie en verandering (vb. Constructiegrammatica, Cartografie, Dynamic Syntax) worden verkend met het oog op de verklaring van de ontwikkeling van verschillende taalfenomenen.