Onderzoekseenheid

Diachronic and Diatopic Linguistics

Acroniem
DiaLing
Duurtijd
19-04-2019 → Lopend
Groepsleider
Overige informatie
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Computational linguistics
    • Diachronic linguistics
Omschrijving
De onderzoeksgroep Diachronic and Diatopic Linguistics (DIALING) doet onderzoek naar historische en diatopische taalkunde. Het onderzoek heeft onder meer betrekking op taalbeschrijving en -documentatie door de creatie en verspreiding van verschillendesoorten beschrijvende tools (bijvoorbeeld woordenboeken, grammatica's, corpora, tekstedities, databases, etc.). Taalkundige theorieën worden verder aangescherpt door middel van empirisch onderbouwde studies. Een aantal uiteenlopende theoretische standpunten over taalvariatie en -verandering (bijv. constructiegrammatica, grammaticaliseringstheorie, relevantietheorie, prototypetheorie, dynamische syntaxis, cartografie, nanosyntax en, meer in het algemeen, generatieve grammatica) worden onderzocht voor het ontstaan en de ontwikkeling van een verscheidenheid aan verschijnselen. Deze omvatten onder andere discourse markers en bijwoorden, aspect en modaliteit, woordvolgordeverschijnselen en informatiestructuur, transitiviteitswisselingen en valentie, case-marking en argumentstructuur, nominale constituenten, bijwoordelijke bijzinnen, negatie en woordvorming.