Project

Algoritmen op posets en comparabiliteitsgrafen: opsommen, transitieve oriëntatie en stochastische dominantie extensies